Partners Nationale Kraanwaterdag

Nationale Kraanwaterdag wordt ondersteund door Kennisprogramma DuurzaamDoor, Eco-Schools, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), Gezonde School, JOGG, Jong Leren Eten, Ons Water, Voedingscentrum, Voedseleducatie Platform en Watereducatie.nl.

 

Eco-Schools

Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk voor scholen om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp van zeven stappen werken ze toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag.  Lees meer
 

Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)

GDO, vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, is het netwerk van lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NME-centra) en gemeenten die samen met onderwijs en bewoners werken aan de duurzame ontwikkeling van de eigen leefomgeving. GDO ondersteunt de Nationale Kraanwaterdag en communiceert hierover in haar netwerk.  Lees meer
 

JOGG

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. JOGG is een landelijk werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek (de JOGG-aanpak) waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken met de focus op voeding, beweging en slaap. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Lees meer
 

Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een programma waarin het Rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken om kinderen en jongeren structureel meer kennis te laten maken met informatie en activiteiten over voedsel. Het beoogde doel is dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Er zijn subsidiemogelijkheden voor kinderopvang, basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo. Lees meer
 

Gezonde Kinderopvang

Het programma Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties om structureel te kunnen werken aan een gezonde leefstijl van kinderen (0-12 jaar) en de deskundigheid van medewerkers. De ambitie van het programma is dat elke kinderopvangorganisatie in Nederland een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang heeft en dat aandacht voor gezonde leefstijl in de dagopvang en bso vanzelfsprekend is. Lees meer
 

Gezonde School

Wil je als school structureel en planmatig aan de slag met het bevorderen van een gezonde leefstijl? Werk dan volgens de Gezonde School-aanpak en behaal het vignet Gezonde School. Kijk op de site voor meer informatie.  Lees meer
 

Humankind

Humankind is met meer dan 450 locaties de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Onze pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Wij geloven in optimale groei en bloei van ieder kind. In een samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Met beweging en gezonde voeding stimuleren wij kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Wij stimuleren en faciliteren (bewustwording over) een gezonde levensstijl.  Lees meer
 

Nederlands Watermuseum

Vlakbij het centrum van Arnhem ligt het monumentale park Sonsbeek, met daarin én onder verborgen het Nederlands Watermuseum. Een écht doe-museum voor het hele gezin. Maak kennis met alle aspecten van water door zelf te zien, te doen en te beleven en ontdek hoe bijzonder water eigenlijk is! Hoeveel liter water denk jij dat je per dag verbruikt? Lees meer
 

Ons Water

Ons Water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van waterschappen, Vewin, VNG en IPO. Lees meer
 

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het bekende voorlichtingsmodel Schijf van Vijf is één van de manieren om voorlichting te geven, maar het Voedingscentrum doet veel meer. Lees meer
 

Voedseleducatie Platform

Het Voedseleducatie Platform is een Publiek-Private Samenwerking waarin overheid, bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken aan objectieve educatie over voeding bij kinderen. Het landelijk aangeboden lesprogramma Smaaklessen is het basisprogramma van het Voedseleducatie Platform. Lees meer
 

Watereducatie.nl

Watereducatie.nl is hét portaal voor onderwijs en water. Op de website vind je lesmateriaal ter inspiratie voor waterlessen in de klas, en een selectie van musea en activiteiten. Ook boek je via Watereducatie.nl een aansprekende gastles over water, gegeven door een professional met veel praktijkervaring in de watersector. Lees meer

Nationale Kraanwaterdag is een gezamenlijk initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland.

Partners