De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De drinkwaterbedrijven respecteren de privacy van alle gebruikers van haar website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De drinkwaterbedrijven verwerken jouw persoonsgegevens doordat je je hebt ingeschreven voor deelname aan Nationale Kraanwaterdag. De onderstaande persoonsgegevens kunnen wij verwerken ten behoeve van de Nationale Kraanwaterdag:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief schriftelijk, telefonisch of elektronisch hebt verschaft
  • De door jou gebruikte internetbrowser en apparaat type


Overige gegevens die wij verwerken ten behoeve van de Nationale Kraanwaterdag:

  • Adresgegevens school of bso
  • Brin-nummer of LRK-nummer
  • Telefoonnummer

Communicatie

Wanneer je ons een e-mail stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. E-mails worden opgeslagen op een beveiligde en versleutelde server bij een beheerderorganisatie met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. De drinkwaterbedrijven zullen deze gegevens uit een e-mail niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kraanwaterdag.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo nodig.

Met welk doel en op welke grondslag wij jouw persoonsgegevens verwerken

Voor het verzenden van educatiepakketten per post en digitale berichten over Nationale Kraanwaterdag. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Uitvoeren van een overeenkomst’. Om te kunnen bellen of e-mailen, indien een pakket retour is gestuurd of indien het aanmeldformulier onduidelijkheden bevat. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Uitvoeren van een overeenkomst’. Op basis van wettelijke grondslag ‘toestemming’ (gegeven in het aanmeldformulier) delen wij de gegevens van jouw school (en jouw persoonsgegevens) met onze samenwerkingspartners.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

De drinkwaterbedrijven bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal vijf jaar voor administratieve doelen van de Nationale Kraanwaterdag. Bij het invullen van het aanmeldformulier geef je expliciet toestemming voor de opslag en verwerking van door jouw verstrekte persoonsgegevens. Indien je onze Facebook-pagina volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Facebook hanteert. Indien je ons op Instagram volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Instagram hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

De drinkwaterbedrijven verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen aan andere drinkwaterbedrijven en samenwerkpartners indien hiervoor toestemming is gegeven via het aanmeldformulier. Met de drinkwaterbedrijven, samenwerkpartners én bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De drinkwaterbedrijven blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze site plaats enkel functionele cookies, in de vorm van Google Analytics. Zo verzamelen wij geanonimiseerde gegevens om een beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en verbeteren. Andere cookies worden op onze website niet geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de drinkwaterbedrijven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kraanwaterdag.nl. De drinkwaterbedrijven willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De drinkwaterbedrijven nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@kraanwaterdag.nl.

Nationale Kraanwaterdag is een gezamenlijk initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland.

Partners